Style komunikacji w zespole

Style komunikacji wg J. Luft i H. Ingram – Metoda okna Johari

Metoda ta wyróżnia cztery typy osobowości: otwarty, ukryty, nieznany i ślepy. W zarządzaniu projektami, opierając się na tych typach, wyróżnia się style komunikacji:

  • otwarty – opisuje członków zespołu , którzy łatwo ujawniają informacje o sobie i swojej pracy; aktywnie poszukują nowych wiadomości
  • zamknięty – określa osoby, niechętne do poszukiwania, ale też ujawniania nowych informacji
  • ukryty – określa kogoś, kto raczej rzadko ujawnia informacje które posiada, a których nieustannie poszukuje (jest doskonałym powiernikiem tajemnic)
  • ślepy – opisuje członków zespołu, od których można się wiele dowiedzieć, ale którzy sami nie poszukują informacji, gdyż wydaje im się, że je znają.

„Otwarci” i „ukryci” dążą do tego aby zdobyć jak najwięcej, jak najbardziej szczegółowych informacji, co ma im pomagać w podejmowaniu decyzji. „Zamknięci” i „ślepi” nie zabiegają o informacje, wystarcza im tylko te niezbędne, „podane na tacy”. „Otwarci” i „ślepi” swobodnie dzielą się wiedzą, dlatego mogą ujawnić i rozpowszechnić rzeczy, których nie powinni. „Zamknięci” i „ukryci” nie posiadają potrzeby dzielenia się wiadomościami, nie satysfakcjonuje ich ujawnianie informacji.

Niektóre sytuacje i cechy uczestników procesu komunikacji mogą go osłabiać. Są to:

  • cechy nadawcy: niespójność lub sprzeczność komunikatów, niechęć do komunikowania się i brak wiarygodności
  • cechy odbiorcy: brak nawyku słuchania i uprzedzenia
  • różnice w percepcji nadawcy i odbiorcy
  • czynniki otoczenia: szumy i przeciążenie

SPRAWDŹ SWÓJ STYL KOMUNIKACJI

 

 

Jeśli interesuje Cię rozwijanie swoich kompetencji i umiejętności komunikacyjnych, zarządzania i motywacji – zapraszamy na nasze NAJBLIŻSZE SZKOLENIA