Polityka prywatności RODO

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://mind-way.pl. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Mind Way sp. z o. o., zarejestrowana pod adresem: ul. Kołobrzeska 15a, 60-418 Poznań REGON: 364925428, NIP: 7811930831, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000627884.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

W celu realizacji usług dla Klientów gromadzimy i przetwarzamy informacje związane z osobami korzystającymi z naszych usług. Gromadzimy i wykorzystujemy informacje w celu świadczenia takich usług, jak: sprzedaż projektów szkoleniowych i projektów konsultingowych, usług marketingowych i internetowych oraz usług graficznych.

Dane jakie gromadzimy:

 • imię i nazwisko,
 • e-mail oraz telefon
 • dane do wystawienia faktury za usługę

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu oferowania (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, ofert specjalnych, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Ciasteczka

Pliki cookie strony mind-way.pl nie przechowują poufnych informacji, takich jak imię i nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google i Facebook.

Google Analytics – Te pliki cookie umożliwiają działanie funkcji Google Analytics. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia strony internetowej i nie zawierają poufnych informacji.

Pixel Facebook – zapisuje dane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa prowadzoną przez Facebook. Te pliki umożliwiają działanie funkcji statystyk Facebook. Oprogramowanie to pomaga zdobyć i analizować informacje na temat skuteczności kampanii marketingowych oraz ich optymalizacji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Formularze kontaktowe

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne i służy do kontaktu w ceku realizacji zapytania o usługę oraz realizacji zamówionej usługi. Dane te przechowywane są w zabezpieczonej hasłem skrzynce e-mailowej w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej. Osoby trzecie nie mają do nich dostępu.

Podanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych jest dobrowolne. W każdej chwili masz możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu wystarczy skontaktować się poprzez email: kontakt@mind-way.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Z kim dzielimy się danymi

Udostępniamy dane osobowe, zgodnie z umowami powierzenia, wymienione powyżej następującym Dostawcom oraz Partnerom w celu realizacji projektów  szkoleniowych i projektów konsultingowych, usług marketingowych i internetowych oraz usług graficznych.

 • H88 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ulicy Franklina Roosevelta 22, tel.: 58 732 71 94, fax: 58 732 71 96, e-mail: biuro@hekko.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
 • PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 – w celu realizacji płatności za usługi
 • Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426 – w celu wystawienia faktur za zamówione usługi
 • inne banki oraz instytucje płatnicze
 • podmioty świadczące dla nas usługi wykonawcze i podwykonawcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu, w przypadku braku Państwa sprzeciwu, powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mind Way sp. z o.o. Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będziemy to robić, nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak chronimy twoje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator – zgodnie z obowiązującymi przepisami – bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

KONTAKT

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszeni są o wysłanie pytań i uwag i na adres kontakt@mind-way.pl