Ubezpieczenia

Ubezpieczenia dla Biznesu

OC w Firmie

Aktywność biznesowa wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobom czy podmiotom trzecim, np. Klientom czy kontrahentom, ale również osobom i podmiotom postronnym. Przed tego typu ryzykiem można zabezpieczyć się wykupując polisę odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej. Polisa tego typu jest o tyle istotna, że wobec poszkodowanych sądy orzekają coraz wyższe odszkodowania, a to w skrajnych przypadkach prowadzić może nawet do bankructwa firmy. Więcej

Pracownicy

Z punktu widzenia pracowników, ubezpieczenia grupowe w firmie pozwalają zyskać w miarę szeroki zakres ubezpieczenia, za relatywnie niską składkę.Sami pracownicy są często zainteresowani  partycypowaniem w kosztach składki ubezpieczenia grupowego. Z punktu widzenia pracodawcy właśnie tacy pracownicy są najbardziej wartościowi- to oznacza, że są za kogoś odpowiedzialni, a najczęściej jest to rodzina, mąż, żona, dzieci. Co najważniejsze, mają świadomość tej odpowiedzialności.  Więcej

Majątek

Zdarzenia losowe jak pożar czy zalanie mogą powodować wstrzymanie działalności, mogą zdarzyć się zarówno w Firmie, której jesteśmy właścicielem, na terenie który wynajmujemy, a także bezpośrednio w sąsiedztwie naszej działalności. Kradzież majątku Firmy lub majątku powierzonego nam przez naszych Klientów również można zabezpieczyć. Co możemy chronić? Lokal, teren, sprzęt i wyposażenie, pojazdy, urządzenia zarówno znajdujące się na terenie działalności Firmy jak i te służące nam poza siedzibą Firmy.  Więcej

 

Samochód

Auto firmowe, tak samo jak prywatne narażone jest na uszkodzenia. Jeśli wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową, a w wyniku szkody komunikacyjnej otrzymaliśmy odszkodowanie, należy je odpowiednio rozliczyć w ramach księgi przychodów i rozchodów. Jeśli szkoda wypłacona zostanie z polisy OC, wtedy przychodem będzie różnica pomiędzy wysokością przyznanego odszkodowania, a realnym kosztem naprawy, o ile ten drugi był niższy. Jeśli wypłata odszkodowania nastąpi z tytułu AC …. Więcej

Sukcesja

Sama istota i waga przekazania firmy w ręce następców wynika z faktu, iż przeprowadzenie tego procesu w sposób niewłaściwy doprowadzić może, w najgorszym wypadku, nawet do upadku rodzinnego biznesu. Ważne jest podjęcie decyzji o przekazaniu biznesu swoim następcom zawczasu! Ważne jest planowanie. Uprzedzanie faktów, które mogą zaistnieć, uprzedzanie faktów, które stanowić mogą zagrożenie. Polisa na wypadek nagłej śmierci i zaskakującej dla wszystkich zmiany właściciela to jedno- często powinna ona opiewać na miliony złotych, z czego nie zdajemy sobie nawet sprawy, bo na co dzień nie analizujemy naszej firmy i jej finansów pod tym kątem. Zabezpieczenie środków na przeprowadzenie tego procesu w etapach to drugie.  Więcej

Podróże

W erze globalizacji polskie firmy coraz częściej współpracują z całym światem i wysyłają swoich przedstawicieli w najróżniejsze zakątki świata w ramach wyjazdów służbowych. Ubezpieczenie w podróży służbowej to najczęściej zwykła polisa turystyczna, uzupełniona o dodatkowe opcje związane z wykonywaniem pracy za granicą. Wyjazdy służbowe zasadniczo podzielić możemy na krótkoterminowe oraz długoterminowe. Różnią się też ze względu na charakter wykonywanych przez nas zadań służbowych. Więcej

Koszty ubezpieczenia Firma zalicza do kosztów uzyskania przychodu. Więcej na http://ubezpieczenia-poznan.com.pl/