Myślenie wizualne – polecamy!

Dla managera, trenera, coacha, dla nauczyciela czy psychologa, dla handlowca czy doradcy, dla klienta, dla odbiorcy, dla pracowników.

Termin „Myślenie Wizualne” został stworzony przez dr Roberta Horna, którego teza mówi o tym, że wzajemna zależność słów i obrazów poszerza standardowy język oraz, że zastosowanie tego dodatkowego „języka wizualnego” pozwala na szerszy zakres myślenia, rozwiązywania problemów i komunikacji.
To co jest największą mocą myślenia wizualnego pochodzi z podstawowych zachowań naszego mózgu – kiedy łączymy słowo z obrazem – powodujemy jego głębsze zrozumienie.
Właściwie można by nawiązać do początków „homo sapiens” – kiedy nie było słów i języka – były zachowania niewerbalne oraz obrazy. Jako dzieci uczymy się z obrazów, najpierw rysujemy, a dopiero później piszemy. Obraz połączony ze znaczeniem ma znacząco większą moc niż wypowiadanie słów.
Jakie obrazy powstały na naszych warsztatach „FLIPCHART MASTER” w Poznaniu można zobaczyć tutaj:

Zapraszamy już wkrótce na kolejne warsztaty z pisania, rysowania i myślenia wizualnego.

Posted in Bez kategorii