Myślenie wizualne

Myślenie wizualne to cykl szkoleń i warsztatów, z których korzystają zarówno trenerzy, szkoleniowcy, managerowie oraz osoby związane z edukacją. Celem nauki myślenia wizualnego jest przekazywanie wiedzy i informacji poprzez wizualizację, rysunki, obrazy, które poprawiają zdolność zapamiętywania i rozumienia.

Myślenie wizualne stosowane jest również w procesach kreatywnego tworzenia strategii i działań w biznesie.